Nuttige links

vzw-Bachelor.be
De vzw-Bachelor.be heeft als doelstelling een brug te vormen tussen de hogescholen en de beroepenvelden in een Europese context, alsook het verdedigen van de beroepsbelangen  van de Bachelor uit het professioneel gericht hoger onderwijs.
Op hun site vind je alle info over alle mogelijke afstudeerprijzen.

De inschrijvingsmodule voor de Innovation Awards 2010 is online!

SCHRIJF JE NU IN VIA DE PAGINA “INSCHRIJVEN”

Aan de West-Vlaamse hogescholen HOWEST, KHBO en KATHO worden jaarlijks een pak innovatieve eindwerken geschreven, met boeiende thema’s uit de profit en de non-profit sector.

De “Innovation Awards” is een scriptieprijs die deze eindwerken het spreekwoordelijke duwtje in de rug wil geven. Het Ondernemerscentrum Kortrijk en het Innovatiecentrum West-Vlaanderen organiseren jaarlijks deze prestigieuze wedstrijd waarbij de meest innovatieve eindwerken van de provincie bekroond worden.

Voor deze wedstrijd komen alle vormen van afstudeerwerken in aanmerking (SBP, multidisciplinair, projectwerken etc.). Afstudeerwerken uit de non-profit sector of eindwerken die niet begeleid werden door een extern bedrijf of organisatie maken evenveel kans.

Brugproject Kennisvalorisatie
Bekijk hier een filmpje over het brugproject kennisvalorisatie.

Umbrosa en Dominiek Savio Instituut

Bekijk hier de filmpjes rond de eindwerken “Flat” van Wouter Doornaert en het ontwerpbureau Elevenfeet voor Umbrosa en “Kleuters leren omgaan met hun fysieke beperking en die van andere kleuters” van Eva Dael, Ellen Debal, Thijs Decock, Lies Dejonghe, Katrien Demeulenaere (Menen), Emily Eecloo, Ine Moerkerke, An Neyrinck voor het Dominiek Savio Instituut.

Eindelijk groei werkgelegenheid Brabant na 2,5 jaar?

vacatures krantDe werkgelegenheid in Brabant is momenteel iets gedaald. Ten opzichte van een maand geleden is het aanbod gemiddeld iets minder geworden. De daling is echter zo nihil dat dit valt te verwaarlozen. Overigens was er in de meeste grote Brabantse steden zelfs een lichte stijging te zien. Voor Helmond en Breda geldt dit deze maand niet.

Omroep Brabant kwam tot deze conclusie nadat ze de werkgelegenheid in de provincie de afgelopen 2,5 jaar hadden gemonitord. De werkgelegenheid was juist weer twee opeenvolgende maanden gestegen. Daarom was het opvallend dat die stijging deze maand uit bleef. Om tot deze conclusie te komen, gebruikte de omroep de cijfers afkomstig uit de regionale vacature index en van grote vacature sites.

Grote verschillen werkgelegenheid binnen Brabantse gemeenten

De verschillen binnen de gemeenten variëren sterk.
Opvallend was dat bijvoorbeeld binnen Helmond de werkgelegenheid met een fors percentage van bijna 17 procent is gedaald deze maand, terwijl in Roosendaal daarentegen het aantal banen met iets meer dan 10 procent steeg.
(in Roosendaal was het aantal vacatures de voorgaande maanden juist gedaald.)
In totaal daalde de werkgelegenheid voor heel Brabant met een half procent.

Stijging aantal vacatures Den Bosch

In de grotere steden zoals Den Bosch vergrootte de kansen op werk afgelopen maand aanzienlijk. Den Bosch zag de werkgelegenheid met maar liefst zes procent stijgen. De meest populaire vacaturesites zijn gemiddeld goed voor zo’n driehonderd openstaande vacatures binnen Den Bosch. Zoals altijd biedt Eindhoven de meeste werkgelegenheid van de provincie; namelijk gemiddeld maar liefst 772 banen.

Het zijn kleine stapjes, maar er kan met gezegd worden dat Brabant op de goede weg is qua werkgelegenheid. Om te vergelijken; Brabant had 2,5 jaar geleden dubbel zoveel vacatures dan nu het geval is. Brabant is op weg om weer langzaam uit dat dal te klimmen.

Een overzicht van de cijfers binnen de vacature-index, 14 november 2013, vergeleken met een maand geleden:

  • Eindhoven: 772 (+1,5%)
  • Breda: 366 (-7,4%)
  • Den Bosch: 307 (+6,5%)
  • Tilburg: 255 (+1,1%)
  • Roosendaal: 138 (+10,5%)
  • Helmond: 104 (-16,5)
  • Oss: 62 (+1,1%)
  • Bergen op Zoom: 49 (-7.3%)
  • Heel Brabant: 2051 (-0,35%)

Bron: www.omroepbrabant.nl

Vind een bijbaan of parttime baan: Werving en selectie Den Bosch